Vilkår for bruk av OSS I MELLOM i Eidsvoll Ullensaker Blad, avtale mellom Bruker og Eidsvoll Ullensaker Blad/www.eub.no.

Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du/bruker vilkårene beskrevet for deg som bruker av tjenesten. Avtalen omfatter bruk av bilder og tekst, eventuelt annet materiale i annonsene som lages av bruker i tjenesten.

Det er bruker selv som bestemmer innhold i sine annonser, men bruker må følge normal skikk og sedvane, og holde seg til en god og saklig språkform. Innholdet i annonser og hilsener kan ikke bryte med norsk lov og sedvane.

Krav til innhold brukt i innhold/annonser i tjenesten:

  • Bruker må ha rettighetene til bildet som brukes.
  • Bruker har ansvaret for at avbildede personer er innforstått og enig i slik bruk
  • Bildet skal være av personen(e) som omtales (ingen andre)
  • Bildet skal være av nyere dato (tatt innenfor det siste året). Unntak: Jubileum i forbindelse med bryllupsdag.
  • Det er et krav at bruker som legger inn hilsen oppgir fullt navn og etterspurt kontaktinfo.
  • Personen(e) som omtales i hilsenen skal omtales med fullt navn (fornavn, mellomnavn, etternavn).

Ved misbruk eller brudd på disse retningslinjene, eller mistanke om slikt, kan Eidsvoll Ullensaker Blad/www.eub.no slette, avpublisere eller nekte publisering, uten å oppgi grunn. Bruker kan bli gitt anledning til å rette opp innholdet, men har ikke rett til refusjon eller annen oppreising. Hilsener tas inn kun en gang. Det publiseres kun en gratulasjon per hendelse.

Eidsvoll Ullensaker Blad/www.eub.no har rett til å benytte bilder og tekst i annonser og hilsninger alle avisens digitale flater (nåværende og eventuelt fremtidige) og i avisens papirprodukter. Innholdet vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er naturlig i forhold til den tjenesten bruker benytter seg av.

Hilsningene kommer på nett så snart de er godkjent, og blir liggende i ett år. Hilsningene publiseres på papir i henholdt til de til enhver tid gjeldende frister. Disse fastsettes til enhver tid av Eidsvoll Ullensaker Blad/www.eub.no.

Avtalen er bindende mellom Bruker og Eidsvoll Ullensaker Blad/www.eub.no.

Spørsmål til tjenesten eller vilkår rettes til: oss@eub.no

Last updated: november 5, 2018 at 12:15 pm