Oppsigelse/endring av abonnement

ENDRING AV ABONNEMENT

Abonnement (obligatorisk)
Ja, jeg ønsker å endre mitt abonnement fra komplett (papiravisa + digital tilgang) til kun digitalt abonnement. Jeg beholder fordelene med eAvis og muligheten til å dele abonnementet med inntil fem personer i min husstand.Jeg ønsker å stoppe abonnementet.

Du har tilgang til avisa frem til perioden du har betalt for utløper.

Vi ønsker en tilbakemelding på hvorfor du ønsker å stoppe abonnementet, og håper du kan svare på noen spørsmål om EUB.

Vil du svare på spørsmål om EUB først? (obligatorisk)
JaNei

 

SPØRSMÅL OM EUB

Først vil vi stille deg noen spørsmål om hvor godt du liker ulike sider ved EUB. Deretter ønsker vi svar på hvor viktig du synes disse områdene er. Til slutt er det fint om du kan si noe noe om hvem du er. Det er informasjon som er nyttig for oss ift. å forbedre innholdet opp mot ulike kategorier av lesere.

På en skala fra 1–5 (1 = misfornøyd, 5 = Svært fornøyd), hvor fornøyd er du med EUBs dekning av:

Sport
12345

Lokale nyheter
12345

Kultur
12345

Politikk
12345

Ledere/kommentarer
12345

På en skala fra 1–5 (1 = lite viktig, 5 = Svært viktig), hvor viktig er EUBs dekning av:

Sport
12345

Lokale nyheter
12345

Kultur
12345

Politikk
12345

Ledere/kommentarer
12345

Hvor gammel er du? (obligatorisk)

Kjønn? (obligatorisk)
KvinneMannAnnet

Hvorfor stopper du abonnementet? (obligatorisk)

På en skala fra 1–5 (1 = lite trolig, 5 = Svært trolig), hvor trolig er det at du blir EUB-abonnent igjen ved en senere anledning?
12345

 

KONTAKTINFORMASJON

Navn (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)